شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ در اين نزديکي ، « سيّدي » هستــــ ، كـہ دل خـ ـ ـون‌ دارد چـہ کسي حق دارد، قبــل اين «شـاهِ ولايتــــ » قدمي بــــردارد...؟! بهَراسيـــد کــہ اين قائلـه آخـــر دارد کدخـدايي ستـــــ در اين دهکـده طاقتـــــ دارد، طاقتـش حــــــد دارد، يادتان رفتــه کــه اين معرکــه داور دارد ؟ يادتان رفتــه که اين ميـکــده ساغـر دارد؟ « سيّدِي » هستــــــ که از نسل پيمبــر
« سيّدي » هستــــــ که چون « فاطمه » مــادر دارد . . !
اللهم صل علي محمدوآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علي محمدوآل محمد وعجل فرجهم.
مخالف فقط براي اشکال شعري و ادبي مگر نه در کل *للللللللللللللللللللللللللللللللااااااااااااااااااااااااااااااااااااييييييييييييييييييييييييييکککککککککککککککککککککککککککککککککککککک *
مخالف فقط براي اشکال شعري و ادبي مگر نه در کل *للللللللللللللللللللللللللللللللااااااااااااااااااااااااااااااااااااييييييييييييييييييييييييييککککککککککککککککککککککککککککک*
« سيّدي » هستــــــ که چون « فاطمه » مــادر دارد . . ! - بانوي سنگي
اللهم صل علي محمدوآل محمد وعجل فرجهم
اللهم احقظ قاعدنا ...
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
بانوي سنگي
رتبه 94
2 برگزیده
3036 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top