شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ بر روي زمين و آسمانها و کرات در بين مناجات و تمام کلمات زيباتر از اين دعا نديده است کسي بر خاتم انبياء محمد صلوات

اللهم صل علي محم و آل محم و عجل فرجهم
مريم ㋡
اللهم صل علي محمد و آل محم و عجل فرجهم
.:آيينه:.
اللهم صل علي محمد و آل محم و عجل فرجهم...تولدت مبارک بانو...@};-
سلام دوست من تولدت مبارک:)
اللهم صل علي محمد و ال محمد ، تولدتونم مبارک @};-
درب کنسرو بازکن برقی
بانوي سنگي
رتبه 94
2 برگزیده
3036 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top