شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ باز مرغ غزلم ميل پريدن دارد/ تا به ايوان نجف شوق رسيدن دارد/ نمک سفره ام از حضرت زهراست ولي/ باده از دست يدالله چشيدن دارد/ آتش عشق تو افتاد به خار و خس دل/ پس بدم دم به دم اين شعله دميدن دارد/ همه ذرات جهان گرد علي مي گردند/ اين طوافيست به والله که ديدن دارد/ تکيه بر کعبه بزن وارث شمشير دو دم/ اشهد و ان علي از تو شنيدن دارد/ ظفر از عشق علي سينه سپر بايد کرد/ تا علي هست به دل ... قلب تپيدن دارد/
مرصاد65
عالي بود.:)
تسبیح دیجیتال
بانوي سنگي
رتبه 94
2 برگزیده
3036 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top